Praktische afspraken

Toon # 
1 Dagindeling
2 Opvang
3 Rijen
4 Middagpauze
5 Ongevallen en schoolverzekering
6 Prijzen turnkledij
7 Nog een paar goede afspraken
8 Medisch schooltoezicht (CLB)
9 Afwezigheid