Inschrijven

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

Bij het uitwerken van een inschrijvingsbeleid voor onze KOBOS-basisscholen steunen we op de regelgeving opgelegd via het decreet "Inschrijvingsdecreet in het basisonderwijs".

Het nieuwe decreet inschrijvingsrecht treedt in werking op 1 september 2019 voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020 - 2021. Een school die leerlingen wil kunnen weigeren op basis van capaciteit, wordt verplicht de inschrijvingen te organiseren via een digitale aanmeldingsprocedure. Voor basisscholen die geen capaciteitsprobleem hebben en die weten dat ze niet zullen weigeren op basis van capaciteit, wordt de procedure voor inschrijving sterk vereenvoudigd.

Onze KOBOS-basisscholen campus De Kiem, campus De Pepel en campus Karamba kiezen ervoor om geen capaciteit te bepalen en bijgevolg niet te werken met een aanmeldingsprocedure.

Dit betekent dat:

 

  • het bepalen van capaciteiten en vrije plaatsen vervalt;
  • onze KOBOS-basisscholen autonoom bepalen wanneer ze starten met inschrijven,met name op 1 september 2020;
  • er geen aparte periodes meer zijn voor de voorrangsgroepen; dit wil zeggen dat broers, zussen en kinderen van het personeel ook ingeschreven worden vanaf 1 september 2020;
  • je kan inschrijven tijdens de schooluren van 9u tot 17u (op woensdag van 9u tot 13u) liefst na afspraak telefonisch (015/71 18 01) of via mail ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

 

Over inschrijven en leerplicht gesproken

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt (een document waarop het rijksregisternummer van het kind staat vermeld zoals ISI+, kids-ID,...).  Hier kan U het inschrijvingsformulier downloaden.

inschrijvingsformulier

Kleuters mogen worden instappen vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

Als zij jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, ofwel:

* de eerste schooldag na de zomervakantie

* de eerste schooldag na de herfstvakantie

* de eerste schooldag na de kerstvakantie

* de eerste schooldag van februari

* de eerste schooldag na de krokusvakantie

* de eerste schooldag na de paasvakantie

* de eerste schooldag na O.H.-Hemelvaart

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters zijn vanaf de leeftijd van 5 jaar leerplichtig. De directie, in overleg met de leerkrachten, bepaalt in welke leerlingengroep een kind wordt opgenomen.

Wanneer uw kind een jaartje langer in de kleuterschool blijft, is het net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen, langer dan normaal in de lagere school verblijven kan enkel in samenspraak en na advies van de school en CLB.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de school, eventueel aanpassingen gebeuren.