Opvang

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Opvang

Het voor- en naschools toezicht in beide scholen is gratis van 8u tot 17u.

Leerlingen blijven onder toezicht tot ze opgehaald worden, zoniet is een schriftelijke afspraak noodzakelijk.

Kinderen die voor 8u of na 17u moeten opgevangen worden, dienen gebruik te maken van het voor- en naschools toezicht, door de gemeente georganiseerd in ’t Klawieterke, gelegen in de Bormstraat 219 te Ramsdonk (vanaf 6u30 en tot 19u).

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de verantwoordelijken op het nummer

0473/291758 of 015/713271