Inschrijven

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020

Er is een nieuwe regelgeving in verband met de inschrijving van kinderen in het basisonderwijs "Inschrijvingsdecreet in het basisonderwijs".

Zoals u reeds in het schoolreglement kon lezen, dient de school een capaciteitsbepaling voor het kleuter- en lager onderwijs te bepalen. Voor onze school bedraagt de maximumcapaciteit in de kleuterschool 150 kleuters en in de lagere school 276 kinderen. Deze capaciteit werd voor de lagere school vastgelegd per leerjaar.

1ste leerjaar: 46 leerlingen                     4de leerjaar: 46 leerlingen

2de leerjaar: 46 leerlingen                      5de leerjaar: 46 leerlingen

3de leerjaar: 46 leerlingen                      6de leerjaar: 46 leerlingen

Tevens werd bepaald wanneer kan gestart worden met de inschrijvingen.

Voor het schooljaar 2019-2020 (°2017 of eerder) starten de inschrijvingen op vrijdag 1 maart '19. De school dient voorrang te geven aan kinderen met een broer of zus van dezelfde leefeenheid (gezin) die reeds ingeschreven zijn op school. Dit voorrangsrecht is beperkt in tijd.

Vanaf vrijdag, 15 maart '19 kunnen de kinderen die geen broer of zus op school hebben, ingeschreven worden.


Concreet betekent dit:

Inschrijving van kinderen met reeds een broer of zus op school:

van vrijdag 1 maart 2019 tot en met donderdag 14 maart 2019.

Inschrijving van kinderen die geen broer of zus op school hebben:

vanaf vrijdag 15 maart 2019.

Inschrijven kan tijdens de schooluren van 9u tot 17u (op woensdag van 9u tot 13u).


Over inschrijven en leerplicht gesproken

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt (het trouwboekje, het geboortebewijs, een pasje).  Hier kan U het inschrijvingsformulier downloaden.

inschrijvingsformulier

Kleuters mogen worden instappen vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

Als zij jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, ofwel:

* de eerste schooldag na de zomervakantie

* de eerste schooldag na de herfstvakantie

* de eerste schooldag na de kerstvakantie

* de eerste schooldag van februari

* de eerste schooldag na de krokusvakantie

* de eerste schooldag na de paasvakantie

* de eerste schooldag na O.H.-Hemelvaart

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters zijn niet leerplichtig. De directie, in overleg met de leerkrachten, bepaalt in welke leerlingengroep een kind wordt opgenomen.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen, langer dan normaal in de lagere school verblijven kan enkel in samenspraak en na advies van de school en CLB.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de school, eventueel aanpassingen gebeuren.